„STE AKTÍVNI ĽUDIA SO SPOLOČNÝM CIEĽOM

          POMOCŤ ZLEPŠIŤ KVALITU ŽIVOTA SEBE

          AJ INÝM? PODAJTE NÁVRH PROJEKTU!"

PARTICIPATÍVNY ROZPOČET MESTA NOVÉ ZÁMKY

Vitajte v 2. ročníku participatívneho rozpočtu pre Nové Zámky. 

V prvom ročníku sa podarilo zrealizovať 7 projektov, ktoré prispeli k skvalitneniu života nás všetkých. Zhmotnite svoj nápad aj Vy, predložte projekt.

Viac info

Harmonogram

Predkladanie projektov

           16. 1. - 10. 2. 2020

Hlasovanie

          17.3.-29.3.2020

Verejné zvažovanie

          18.3.2020

Vyhodnotenie hlasovania

            30.3. - 31.3.2020

 

Realizácia projektov

          1.4. - 30.11.2020