PREDKLADANIE NÁVRHOV ZADANÍ

 

   

PARTICIPATÍVNY ROZPOČET 2021

Milí obyvatelia Nových Zámkov, 

tešíme sa, že Vám môžeme predložiť do hlasovania 3 zaujímavé zadania - iniciatívu od našich občanov.

Svojimi hlasmi (odovzdať môžete 1 - 3 hlasy rôznym zadaniam) môžete ovplyvniť, ktoré z nich sa v Nových Zámkoch budúci rok zrealizujú.

ĎAKUJEME. 

Hlasovanie

Harmonogram

PREDKLADANIE ZADANÍ

1.2. - 28.2.2021

POSUDZOVANIE

REALIZOVATEĽNOSTI

            1.3. - 31.8.2021

VEREJNÉ STRETNUTIE A

SMS HLASOVANIE

1.9.-30.9.2021

STANOVENIE PORADIA

ZADANÍ

               1.10.2021

 

REALIZÁCIA ZADANÍ

                   2022

Hlasovanie prebieha nasledovne:

how-to-vote__icon

Vyberte si 1 až 3 zadania, za ktoré chcete hlasovať.

how-to-vote__icon

Zadajte údaje a svoje telefónne číslo. Obratom Vám zašleme overovací kód.

how-to-vote__icon

Zdieľajte. Povedzte o hlasovaní známym a priateľom.