PODÁVANIE NÁVRHOV ZADANÍ

Vitajte v 2. ročníku podávania návrhov zadaní financovaných z participatívneho rozpočtu mesta Nové Zámky.

Zapojte sa a zlepšite kvalitu života podaním zaujímavého investičného zámeru.

 

Viac info

Harmonogram

Podávanie zadaní

15.6. - 15.7.2020

Posudzovanie realizovateľnosti

            16.7. - 31.8.2020

Verejné stretnutie a hlasovanie

1.9.-30.9.2020

Stanovenie poradia zadaní

                1.12.-31.12.2020

 

Realizácia zadaní

                   2021